Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Consumentenonderzoek

Wat is de mening van de consument over een winkelgebied? Wat is het effect van ingrepen in winkelgebieden? Wat doet een evenement voor een dorpscentrum? Beveelt de consument een winkelgebied aan bij vrienden en bekenden?

Onduidelijke effecten

Regelmatig wordt Seinpost gevraagd om een ontwikkelingsrichting of nieuwe koers te bepalen voor een winkelgebied. In veel situaties zien wij dat een gemeente of eigenaar al vergevorderde ideeën heeft zonder een helder beeld te hebben van welke mensen het gebied bezoeken, waarom ze het bezoeken en wat deze bezoekers zouden willen. Ook worden soms (dure) evenementen in een winkelgebied georganiseerd waarvan het effect (op verblijfsduur, bestedingen, waardering) onduidelijk is. Een actuele vraag bij veel gemeenten en eigenaren is de effectiviteit van beleid en/of ingrepen in een winkelgebied: welk effect heeft een ingreep op het aantal bezoekers, de verblijfsduur, de gemiddelde besteding?

Denken we de consument te kennen…

Hoewel alle betrokken vandaag de dag verkondigen dat de consument degene is die het succes van een winkelgebied bepaalt, blijkt de kennis over de consument in de praktijk toch vaak tegen te vallen. Om goede keuzes te kunnen maken in een winkelgebied, is het nodig de consument te leren kennen en te doorgronden. Steeds belangrijker wordt inzicht in kwantitatieve prestatie-indicatoren op consumentengebied. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, herkomst, wijze van vervoer, bestedingen, bezoekduur of bezoekfrequentie.

 

Daarnaast is onderzoek naar de kwalitatieve beoordeling of de beleving van het winkelgebied door consumenten van belang: wat is de reden van bezoek, wordt men blij van het winkelgebied, wat zijn populaire winkels, welke winkels of voorzieningen worden gemist en in welke mate zou de consument het winkelgebied aanbevelen aan vrienden of familie? Een positieve beleving door de consument is van groot belang en bepalend voor de keuze voor dít winkelgebied… of dat van de concurrent.

Op basis van de specifieke behoefte stellen we een enquête op (online of veldwerk) en ontwikkelen we een winkelgebiedthermometer. Dit geeft ons inzicht in de manier van bezoeken, de mening van gebruikers en het functioneren van het winkelgebied op dat moment. Op basis van de behoefte kunnen we deze thermometer ook voor een langere periode inzetten. Hierdoor creëren we een dashboard op maat met vaste meetmomenten en SMART-doelstellingen, waardoor we een goed beeld krijgen van hoe een winkelgebied zich ontwikkelt en waar ingrepen nodig zijn. Ook worden effecten van ingrepen meetbaar gemaakt.  

Door slim gebruik te maken van bestaande voorzieningen (bijvoorbeeld de enquête uitzetten op een online stadspanel) kunnen enquête-kosten vaak tot een minimum worden gereduceerd.

Praktijkvoorbeelden

Wij voeren veel consumentenonderzoeken uit, voor zowel overheden als voor marktpartijen. Voorbeelden zijn onder andere:

  • Zoetermeer Dorpsstraat, onderzoek naar combinatiebezoek en waardering
  • ‘t Loon Heerlen, onderzoek naar bezoekwijze en bestedingen
  • Boulevard Zuid Rotterdam, dashbord met consumenten-KPI’s voor monitoring

Onze specialisten: 

Jan-Willem Speetjens

Jan-Willem Speetjens

Retailspecialist met scherpe blik op de inhoud

Tel. : 06 2700 1311
Email : j.w.speetjens@seinpost.com
Brechtje Schildkamp

Brechtje Schildkamp

Communicatief vaardige adviseur die altijd gaat voor het optimale resultaat

Tel. : 06 1037 2979
Email : b.schildkamp@seinpost.com