Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Effectenstudie

Wat zijn de verwachte effecten van een planinitiatief? Is de marktbehoefte aantoonbaar of treedt er mogelijk overcapaciteit op? Zal er sprake kunnen zijn van een duurzame ontwrichting in de voorzieningenstructuur?

Voortschrijdende inzichten

Wij garanderen een advies waar Seinpost Adviesbureau volledig achter staat. Een plan kan vastgelopen zijn met de vraag hoe het nu verder moet. Of een plan moet op de laatste kennis en inzichten getoetst worden. Herijking van een plan behoort dan tot de mogelijkheden. Een plan kan voor een derde partij beoordeeld worden als vermoed wordt dat er structurele effecten gaan optreden. Om tot ons oordeel te komen stemmen we in goed overleg af met de betrokken partijen. Dat zijn doorgaans de gemeente, de ondernemers en/of de initiatiefnemers. Van belang is om een gezamenlijk inzicht te krijgen in het planinitiatief en wat daarmee beoogd wordt. We schetsen een actueel beeld van het draagvlak en het aanbod in de betreffende branche. Het bestaande beleidskader wordt meegenomen. Op basis van de trends schatten we de toekomstige behoefte in aan extra detailhandels­meters of andere commerciële functies.

Vervolgens kunnen de effecten van een plan in beeld gebracht worden. Overcapaciteit aan boodschappenfuncties zoals supermarkten zou kunnen leiden tot sluiting van bestaande vestigingen. De consumentenverzorging komt onder druk te staan als er niet meer op een aanvaardbare afstand van de woning in de eerste levensbehoeften kan worden voorzien. Ontwrichting treedt ook op als het initiatief leidt tot een onaanvaardbare leegstand. Dan komen het woon- en leefklimaat en het ondernemersklimaat onder druk te staan.

Eindbeeld

Onze onderbouwde second opinion of effectstudie ondersteunt de opdrachtgever bij de herijking van plannen of in een juridisch-planologische procedure. 

Alternatieve functies

Als we een second opinion opstellen dan kunnen we ook een alternatief schetsen. Mogelijk zijn de plannen bij te stellen waardoor er wel voorzien kan worden in de marktbehoeften. Dat is meestal een plan met een nieuw haalbaar metrage, gecombineerd met een ander programma aan detailhandel en overige functies. We overleggen graag met de betrokken partijen om het plan verder te brengen.

Onze klanten

Onze opdrachtgevers van de second opinions en effectstudies zijn gemeenten, ondernemers en vastgoedeigenaren.

Praktijkvoorbeelden

  • Second opinion centrumplan Huizen
  • Second opinion plan Marktpromenade Haaksbergen
  • Effectstudie Veerpromenade en bibliotheek-locatie Papendrecht De Meent
  • Effectstudie verplaatsing bouwmarkt in Oosterhout
  • Second opinion supermarktstudie Maarssen-dorp, gemeente Stichtse Vecht
  • Second opinion DPO stationslocatie Rijssen
  • Second opinion supermarkt-initiatief Zeist-centrum

Onze specialisten: 

Object reference not set to an instance of an object.

Rien Romijn

Rien Romijn

Retailspecialist die elk winkelgebied in Nederland kent

Tel. : 06 5352 6705
Email : r.romijn@seinpost.com