Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Haalbaarheidsstudie en conceptontwikkeling

Welk programma is op deze locatie haalbaar en gewenst? Wat levert de grootste toegevoegde waarde aan mijn winkelgebied, aan mijn stad of dorp? Wat zijn dan de functies die het meeste bijdragen aan de opbrengsten van mijn plan? Of waarin moet mijn winkelgebied getransformeerd worden om weer toekomstbestendig te worden en om de leegstand te bestrijden?

Belang consument centraal

Als Seinpost Adviesbureau de haalbaarheid toetst dan staat het belang van de consument voorop. Het bezoekersprofiel en de leefstijlen van de doelgroepen vormen een belangrijk uitgangspunt voor het functionele programma. Dat geldt ook voor de marktcontext en de trends. Wij toetsen een bestaand concept van de opdrachtgever op de haalbaarheid. Of wij ontwikkelen in samenspraak met de opdrachtgever een nieuw haalbaar concept. Het bieden van beleving en toegevoegde waarde wordt daarbij steeds belangrijker om antwoord te geven op het digitale winkelen. Bij een rebranchering kijken we welke functies toekomstbestendig zijn en welke aanpassingen gewenst zijn. Dat kunnen ook aanvullingen en inkrimpingen zijn om het ondernemerschap te verbeteren. Winkels, horeca, diensten en leisure dienen op de goede plaats te zijn gesitueerd. Met onderlinge synergie zullen de potentiële functies elkaar moeten versterken. Die functies worden op basis van een eerste shift geselecteerd. Bij de horeca en leisure werken we samen met de specialisten van onze zusterorganisatie ZKA. We voeren een benchmark-analyse uit voor de succesfactoren van soortgelijke locaties. Op basis van ‘trechtering’ doen we een voorstel welke specifieke functies kansrijk zijn en hoe die ingepast kunnen worden. We leveren een nieuw functioneel-ruimtelijk concept, met inzicht in de metrages, opbrengsten en de haalbaarheid. We doen aanbevelingen over de randvoorwaarden als parkeren, bereikbaarheid, uitstraling en ruimtelijke voorwaarden.

Eindbeeld

Seinpost levert een marktconform en toekomstbestendig advies voor de (her)positionering van een locatie. Het advies kan gebruikt worden voor de aanscherping van de eigen planvorming, de contacten met de gemeente, de omgeving en de potentieel kansrijke ondernemers.

Onze klanten

We voeren haalbaarheids- en conceptontwikkelings-opdrachten uit voor initiatiefnemers, ondernemers en gemeenten.

Praktijkvoorbeelden

  • Functionele optimalisering voor retail en leisure in Heerlen-centrum (samen met ZKA)
  • Positioneringsonderzoek Dorpsstraat Zoetermeer
  • Haalbaarheidsonderzoek supermarkt Hattem
  • Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding winkelcentrum Kerckebosch te Zeist
  • Conceptontwikkeling Agri Green Boulevard te Gemert

Onze specialisten: 

Jan-Willem Speetjens

Jan-Willem Speetjens

Retailspecialist met scherpe blik op de inhoud

Tel. : 06 2700 1311
Email : j.w.speetjens@seinpost.com

Object reference not set to an instance of an object.