Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Ladder duurzame verstedelijking

Is er in de toekomst behoefte aan een nieuw detailhandelsplan in mijn gemeente? Wat zijn de verwachte effecten op de structuur van winkelgebieden? Is er behoefte aan een plan met nieuwe horeca en wat betekent dat voor de horecastructuur?

Zo’n distributieplanologisch onderzoek (DPO) vormt een belangrijke onderlegger van een ruimtelijke onderbouwing. Die is noodzakelijk indien een plan afwijkt van het bestemmingsplan. Dan worden de treden van de Ladder voor duurzame verstedelijking doorlopen. In de juridisch-planologische procedure zal de marktonderbouwing Raad van State-proof moeten zijn. Een DPO kan ook als motivatie dienen om een winkelgebied compacter te maken. Die inzichten kunnen gebruikt worden bij de formulering van nieuw detailhandelsbeleid.

Toekomstige behoefte op basis van de bijzonderheden

Seinpost Adviesbureau staat garant voor een goede afstemming met de betrokken partijen. Dat zijn de initiatiefnemer zelf, de gemeente en soms de ondernemers. Wij staan uitgebreid stil bij de bijzonderheden van het marktgebied met zijn eigen draagvlak en aanbod. Dankzij de consumententrends verandert de markt continu. Ondernemers willen in kunnen spelen op deze factoren. Een benchmark met vergelijkbare marktgebieden levert aanvullend inzicht in de vraag-aanbod-verhoudingen. De toekomstige behoefte aan extra vierkante meters wordt afgezet tegen het aanbod en het planinitiatief: voor die branche(s), op die locatie en met dat specifieke concept.

Een eindbeeld op maat

Wij garanderen dat het planinitiatief marktconform en op maat wordt onderbouwd. Er is helderheid over de actuele (regionale) behoefte en de ruimtelijke effecten.

Onze klanten

Wij voeren DPO’s en Ladder-studies uit in opdracht van initiatiefnemers, gemeenten, eigenaren, retailers of horecaondernemers.  

Praktijkvoorbeelden

  • Uitbreiding Albert Heijn in winkelcentrum Kerckebosch in de gemeente Zeist
  • De mogelijke verplaatsing van de Jumbo-supermarkt in de gemeente Valkenswaard
  • Centrumplan Almere Duin, gemeente Almere
  • Centrumplan Hoogerheide in de gemeente Woensdrecht
  • Horeca-concept winkelcentrum In de Bogaard in de gemeente Rijswijk
  • Onderbouwing centrumplan Emmeloord

Onze specialisten: 

Object reference not set to an instance of an object.

Rien Romijn

Rien Romijn

Retailspecialist die elk winkelgebied in Nederland kent

Tel. : 06 5352 6705
Email : r.romijn@seinpost.com