Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Locatieonderzoek

Gebiedsgerichte marktonderzoeken voor detailhandel en horeca

Wat zijn de bijzonderheden in de structuur van winkel- en horecagebieden? Wat valt op aan het aanbod aan supermarkten, perifere detailhandel, horeca of aan een andere sector? Welke knelpunten worden ervaren en waar liggen de aanknopingspunten voor versterking? Hoe ziet het ruimtelijk-functionele ontwikkelperspectief eruit?

Onze gebiedsgerichte marktonderzoeken leveren actuele inzichten over een sector. Daarbij stemmen we af met de betrokken gemeente en de ondernemers. We houden rekening met de ontwikkelingen in het draagvlak. De bestedingen kunnen te danken zijn aan de particuliere markt, de toeristische markt en de zakelijke markt. Indien relevant betrekken we de leefstijlen van de inwoners in de analyse. In de horeca-onderzoeken werken we samen met onze zusterorganisatie ZKA. Dan is ruime expertise inzetbaar voor zowel de consumptieve- als de verblijfshoreca.

Analyse van draagvlak en aanbod op maat

We gaan in op het kwantitatieve en kwalitatieve aanbod, de consumenten- en aanbodtrends, de plannen en het functioneren. De confrontatie van draagvlak en aanbod levert het gewenste inzicht op: hoe staat de sector ervoor? Om het onderscheidend vermogen te benadrukken letten wij op nichemarkten en diversiteit in formules.

Bij locatie-onderzoek brengen wij verschillende alternatieven in beeld. Die worden beoordeeld op de vestigings­mogelijkheden, de ligging, toegevoegde waarde in de structuur en het beleidskader. De consumentenverzorging staat in het beleid centraal. Daarbij is aandacht voor het keuzepalet voor de consument en de ruimtelijke spreiding in verband met de leefbaarheid van de wijken. We werken samen met stedenbouwkundige bureaus, waardoor een verdiepingsslag ontstaat. Dit alles wordt overlegd met de betrokken ondernemers en de gemeente. Daarna kunnen de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingsmogelijkheden bepaald worden.

Eindbeeld

Onze marktonderzoeken leveren de gewenste input voor een actuele visie en voor nieuw beleid. Hierbij streven wij naar zoveel mogelijk eigen identiteit. Een actuele strategie ondersteunt het opstellen van de visie en het nieuwe beleid. En ook het praktische vervolg: we denken met onze opdrachtgever mee over de uitvoeringsfase en de monitoring.

Onze klanten

Wij voeren markt- en locatie-onderzoek uit in opdracht van gemeenten, regio’s en van de betrokken marktpartijen.

Praktijkvoorbeelden

  • Advies Supermarktstructuur Emmen
  • Structuurvisie perifere detailhandel in de kern Barneveld
  • Kadernota supermarkten in de kern Barneveld
  • Marktonderzoek horeca Schouwen-Duiveland 2020-2025
  • Locatie-onderzoek te verplaatsen retailer in Vorden gemeente Bronckhorst
  • Adviesrapportage supermarktstructuur Heerde
  • Locatie-onderzoek supermarktaanbod Valkenswaard-centrum
  • Detailhandelsperspectief Venray Centrum en bedrijventerrein De Brier

Onze specialisten: 

Object reference not set to an instance of an object.

Rien Romijn

Rien Romijn

Retailspecialist die elk winkelgebied in Nederland kent

Tel. : 06 5352 6705
Email : r.romijn@seinpost.com