Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Ondernemersonderzoek

Hoe functioneren ondernemers? Wat zijn hun wensen en hoe zien hun toekomstplannen eruit? Dreigt er leegstand? Wat zou er moeten gebeuren of veranderen in de ogen van hen die dagelijks bij het winkelgebied betrokken zijn?

Ondernemers, dragers van elk winkelgebied

Ondernemers vormen het hart van elk winkelgebied. Zij zijn dag in dag uit in dit gebied bezig, met hun winkel en met hun klanten. Meestal zien ondernemers haarscherp wat de succesfactoren zijn van het winkelgebied, maar merken zij het ook als eerste wanneer het winkelgebied minder goed functioneert. In veel gevallen verzorgen zij samen dat het winkelgebied zich als eenheid presenteert naar buiten toe. Bij Seinpost vinden we dat goed ondernemerschap ‘smoel’ geeft aan dorpen en steden. Ondernemers verdienen daarom ondersteuning.

Maar worden ondernemers wel gedragen?

Hoewel tevreden ondernemers de sleutel zijn van een succesvol winkelgebied, zien we in de praktijk dat gemeenten strikte regels hanteren voor ondernemers binnen winkelgebieden en dat eigenaren hun ondernemers soms vooral zien als huurders die cashflow genereren. Om ondernemers in een winkelgebied tevreden te krijgen en te houden, en daarmee te behouden voor het winkelgebied, is het nodig hun functioneren te volgen en hun behoeften en wensen te kennen.  

Het functioneren van ondernemers kan worden gemonitord door het opstellen en meten van een set ondernemers-KPI’s (kritische prestatie-indicatoren), die samen een beeld geven van het ondernemersklimaat in het winkelcentrum. In de KPI-meting zijn kwantitatieve prestatie-indicatoren als de conversie, omzetontwikkeling, winstontwikkeling, vloerproductiviteit en de huisvestingsquote (of huurquote) belangrijke parameters. Minstens zo belangrijk zijn kwalitatieve indicatoren zoals tevredenheid van de ondernemer over zijn locatie en over het winkelgebied, verplaatsingswensen, uitbreidingswensen, oordeel over beheer en management van het winkelgebied, oordeel over de promotie en oordeel over gemeentelijk (detailhandels)beleid. Door deze indicatoren met een vaste interval te meten, ontstaat een krachtig sturingsinstrument voor een gemeente of eigenaar, waarmee dreigende leegstand in een vroeg stadium kan worden gedetecteerd. Maar ook een eenmalige meting is mogelijk, bijvoorbeeld als basis voor een toekomstvisie voor een winkelgebied.

Typisch voor de Seinpost-aanpak is dat zoveel mogelijk één-op-één-gesprekken met ondernemers worden gevoerd. Dit geeft ons een groter inzicht in het werkelijke functioneren en de motivatie van de ondernemer en levert, zo blijkt uit onze ervaring, meer vertrouwen op in onze werkwijze. En vertrouwen is cruciaal bij dit type onderzoek.

Ondernemersonderzoek vormt een onmisbare basis voor alle centrummanagement, (her-) ontwikkeling- en marketinginspanningen en het voorkomen van leegstand, maar kan ook de aanzet vormen tot nieuw beleid of een transformatie.

Praktijkvoorbeelden

Wij voeren regelmatig ondernemersonderzoek uit, voor zowel overheden als voor marktpartijen, meestal als onderdeel van een bredere opdracht om goed beeld te krijgen van het winkelgebied. Voorbeelden zijn onder andere:

  • Zoetermeer Dorpsstraat, onderzoek naar toekomstvisie Dorpsstraat
  • ‘t Loon Heerlen, onderzoek naar functioneren ondernemers en toekomstvisie winkelcentrum
  • Laarstraat Zutphen, onderzoek naar bedrijfsvoering, huisvesting, investeringen

Onze specialisten: 

Jan-Willem Speetjens

Jan-Willem Speetjens

Retailspecialist met scherpe blik op de inhoud

Tel. : 06 2700 1311
Email : j.w.speetjens@seinpost.com

Object reference not set to an instance of an object.