Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Broedplaatsenbeleid

Wilt u creatief ondernemerschap laten opbloeien in uw stad of gebied? Hoe stimuleren we voldoende ondernemerschap zodat er heuse broedplaatsen ontstaan? Wat is de betekenis van dit broedplaatsenbeleid voor de wijk?

Broeden en netwerken

De afgelopen jaren staat ondernemerschap volop in de belangstelling. Meestal gaat het dan om zzp’ers. Maar het spectrum is breder. Er zijn ook kleine bedrijfjes die vanuit een idee, concept of plan langzaam opbloeien en om eigen plekken vragen. Aan de basis liggen meerdere componenten: onderscheidend ondernemerschap, initiatief en blijvende productontwikkeling. Vaak ontstaan op het woonadres, maar dat hoeft niet altijd. Tijdens de start, in de ‘broedperiode’, moet zowel het ambachtelijke (productgerichte) als het ondernemende deel vorm krijgen.
Uit de praktijk blijkt dat het leggen van contacten met anderen helpt om de eigen positie beter vorm te geven, zeker ook door samenwerking. Bovendien kan het ondernemers inspireren, of ze nu startend zijn of niet. Kortom: netwerken zijn essentieel.

Een broedplaats

De term ‘broedplaats’ valt tegenwoordig vaak bij de bestrijding van leegstand. Wil het een echte broedplaats worden, dan moet er ook stimulans komen uit dat gebied zelf. Die kan bijvoorbeeld afkomstig zijn van gemeenten, opleidingsinstituten of ondernemersnetwerken. Productkwaliteit en groeimogelijkheden zijn immers belangrijke aspecten om ook echt verder te komen. Een broedplaats kan als vanzelf ontstaan, maar kan ook gecreëerd worden: denk aan een groot leegstaand fabriekspand of een nieuw (gepland) bedrijfsverzamelgebouw. Ook delen van woongebieden in voormalige winkelpanden met allerlei wisselende kwaliteiten komen hiervoor in aanmerking.

 

Voor wie

Wij helpen gemeenten om van netwerken broedplaatsen te maken. Voor een vastgoedeigenaar met een leegstaand pand biedt onze aanpak de mogelijkheid om deze om te bouwen tot een creatieve werkplek.

Het strategiebeleid voor broedplaatsen

De manier van benaderen hiervoor is maatwerk: het moet flexibel en dus vraaggericht zijn, en bijdragen aan het zelforganiserend vermogen (tegenwoordig vaak de netwerkbenadering). Seinpost kan zeer tevreden terugkijken op legio ervaringen in middelgrote en grote steden, die voor gemeenten, vastgoedpartijen en ondernemerscollectieven inspiratie bieden. De verbinding met opleidingsinstituten zorgt voor verdere doorgroei. De lokale bedrijvenorganisatie (of Rotary) stimuleert door te faciliteren. Voordelen zijn een beter woon- en leefklimaat en ook kans op waardestijging van het vastgoed.
Wij vinden overigens dat de ‘bemoeienis’ met de ‘broedende’ ondernemers, hoe goed bedoeld ook, altijd van tijdelijke aard moet zijn. Ondernemerschap betekent immers ook op je eigen benen staan.

Praktijkvoorbeelden

  • Arnhem, Modekwartier Klarendal
  • Geleen, Uitvoering centrumplan
  • Amsterdam, bijvoorbeeld kleinschalige bedrijfshuisvesting in Nieuw-West
  • Arnhem, wijkeconomie samen met WestKracht13!
  • Nijmegen, de Boterfabriek
  • Nijmegen, aanpak Bloemerstraat
  • Utrecht, brancheplan Amsterdamsestraatweg (ondernemende wijk)
  • Zutphen, functionele aanpak Spittaalstraat en Laarstraat

 

Onze specialisten: 

Object reference not set to an instance of an object.

John Bardoel

John Bardoel

Netwerker die out of the box denkt

Tel. : 06 2252 7964
Email : j.bardoel@seinpost.com