Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Centrumvisie

Is ons centrum nog echt aantrekkelijk? En voor wie? Zijn er nog kansen voor ons dorpshart, ondanks de groei van het digitale winkelen? Komen de toeristen wel genoeg in ons centrum? Welke functie hebben supermarkten eigenlijk in het centrum? Moet er nog meer horeca bij, en zo ja, waar dan? Kun je als gemeente nog sturen of laat je centrumontwikkeling over aan de vrije markt?

Centrum: het midden

Het centrum is letterlijk vertaald het midden van een plaats. De ontstaansgeschiedenis heeft vaak te maken met kruispunten van wegen, waar tol werd geheven, waar de gildes zich vestigden en de handel opbloeide. En waar er daarom ook allerlei vertier kwam. De afgelopen decennia lag de aandacht bij een centrum echter vooral bij de detailhandel. Het grote gevaar school erin dat centra steeds vaker een grote monocultuur werden, een eenheidsworst die overal een grote verleiding tot kopieergedrag uitlokte. De mobiele, digitale wereld schudde die positie echter hevig op. Het midden heeft als locatie geen eigen functie meer. Wat je er kunt kopen kun je ook bereiken via je smartphone of laptop. Waarom zou je er nog heen gaan? Het centrum moet daarom weer een echte betekenis krijgen, a place to be, to meet and to enjoy. Dat betekent functionele diversiteit, een mix van verrassende creativiteit met wortels in de gehele lokale samenleving. Ontwerpen, maken, kopen, nuttigen, informatie uitwisselen en daarmee vooral ook beleven.

Een visie vraagt om gedeeld leiderschap

Zowel vanwege de opgave als het draagvlak beginnen wij de aanpak voor een visie met een kopgroep. De kopgroep bestaat uit allerlei spelers in het verhaal van het desbetreffende centrum. Dat kan iedereen zijn: van ondernemers of buurtbewoners tot gemeenteleden en consumenten. Met deze leden doorlopen wij het hele traject van de schouw (wat zijn precies de vragen) tot het eindproduct (de visie). Dat vraagt om een ondernemende houding en een benadering via verschillende invalshoeken (posities), met een realistische ambitie, een actief netwerk en gevoel voor het integrale belang. Wij maken deze mensen medeverantwoordelijk en daarmee vormen ze de basis voor brede participatie via bijvoorbeeld werkateliers. Wij nemen zo de samenleving inclusief de gemeenteraad als vanzelf mee. Op basis van het eigen karakter, trots en durf is de aanpak in plaats van “nee mits, ja tenzij”. Dit leidt tot een gedragen visie en een duidelijk actieprogramma. Organisatievormen, instrumenten en methodieken bepalen de slagkracht. Wij gaan hierbij de moeilijke onderdelen niet uit de weg. We pakken ze gezamenlijk op! Vaak is de gemeente de opdrachtgever van de visie. Maar eigenaren, ondernemers, bewoners en andere betrokkenen moeten actief zijn en blijven om de visie te ontwerpen en te realiseren.

Praktijkvoorbeelden

 • Centrumvisie Spakenburg
 • Detailhandelsstructuurvisie Hardenberg met Centrumvisie Hardenberg en centrumvisie Dedemsvaart
 • Centrumvisie Venray
 • Centrumvisie Eerbeek
 • Centrumvisie Budel
 • Centrumvisie Geleen
 • Visie centrum Nieuw Bergen
 • Visie centrum Voorthuizen
 • Detailhandel- en horecabeleid De Bilt met centrumvisie De Bilt, Bilthoven en Maartensdijk
 • Centrumvisie Huizen
 • Detailhandelsvisie IJsselstein met centrumvisie IJsselstein
 • Detailhandelsvisie Noordoostpolder met Centrumvisie Emmeloord
 • Centrumaanpak Raalte
 • Centrumvisie Rhenen
 • Centrumvisie Holten

Onze specialisten: 

Object reference not set to an instance of an object.

John Bardoel

John Bardoel

Netwerker die out of the box denkt

Tel. : 06 2252 7964
Email : j.bardoel@seinpost.com