Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Detailhandelsvisie

Wilt u graag meer inzicht in de detailhandelsstructuur van uw gemeente of regio? Bent u benieuwd naar de kansen en knelpunten voor de detailhandel in uw gemeente? Hebt u behoefte aan een langetermijnvisie die richtinggevend is voor de ontwikkeling van het winkellandschap in uw regio?

Een antwoord op trends en ontwikkelingen

De binnenstad evolueert. Dat is geen nieuws, maar door een aantal trends van de afgelopen jaren is het meer dan ooit nodig om onderscheidende branchering en beleving te organiseren. Bovendien is leegstand in veel gevallen een nog groter probleem geworden dan eerst. Dit komt onder meer door bevolkingskrimp en vergrijzing, wat onder andere funest is voor de leefbaarheid van een binnenstad en de beleving van de bezoeker. Bovendien is de consument van vandaag een andere dan die van gisteren. De digitalisering, 24/7-economie en de rol van sociale media hebben het koopgedrag zodanig beïnvloed dat de consument kritischer en bewuster is geworden. De hoge concurrentiegraad waar dit mee gepaard gaat, vraagt ook van de overheid om een nieuwe koers te bepalen. Alle randvoorwaarden dienen picobello te zijn. Op een beperkt aantal locaties zijn perifere detailhandelsvestigingen (PDV) toegestaan: grote winkels zoals tuincentra, doe-het-zelf-zaken of meubelboulevards. De wijk- en buurtwinkelstructuur is hierbij aanvullend en vooral gericht op de dagelijkse boodschappen.

Hoe hou je de hoofdwinkelstructuur op peil?

Een aantrekkelijke binnenstad vereist een visie en een bijpassende strategische aanpak. Het ontwerpen gebeurt door in gesprek te gaan met ondernemers, pandeigenaren en afdelingen binnen de gemeente. Want alleen door alle partijen te betrekken kan een integrale visie opgesteld worden met voldoende draagvlak. De detailhandelsvisie houdt de (winkel)voorzieningen toekomstbestendig en op niveau. Ook geeft het inzicht voor de gemeenteraad die moet bepalen waar detailhandel zich kan vestigen en waar niet.

Zo’n visie richt zich op het versterken van het winkellandschap en speelt in op relevante trends en ontwikkelingen zoals digitalisering, bevolkingskrimp en vergrijzing. Door goed onderbouwde beslissingen te nemen over de winkelstraten, waar deze visie de basis voor is, kan het investeringsklimaat verbeterd worden.

Praktijkvoorbeelden

Een greep uit de projecten waar wij zoal aan hebben gewerkt:

  • Detailhandelsstructuurvisie Ede
  • IJsselstein
  • Hardenberg
  • Spakenburg
  • Venray

 

Onze specialisten: 

Object reference not set to an instance of an object.

Rien Romijn

Rien Romijn

Retailspecialist die elk winkelgebied in Nederland kent

Tel. : 06 5352 6705
Email : r.romijn@seinpost.com