Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Economische visie

Wilt u als gemeente of regio weten welke kansen de economie voor u biedt? Hoe krijgt u nog meer tevreden ondernemers? En hoe kan het bedrijfsleven nog meer betekenen voor de leefbaarheid en sociaaleconomische uitdagingen van uw gemeente of regio?    

De gemeente en regio als onderneming

Een economische visie moet inspireren en aanzetten tot actie. Dit begint met een ontdekkingstocht naar de gezamenlijke ambities en doelen. Wij geloven dat een visie alleen kans van slagen heeft als voor alle betrokkenen helder is waar uw gemeente of regio economisch (voor) staat. Vertaald in concrete en meetbare doelen en maatregelen die eenvoudig zijn te communiceren. Het is een bedrijfsmatige benadering van uw gemeente en regio. U wilt immers niet opgezadeld worden met een abstracte visie waar in principe niemand tegen is, maar waar ook niemand iets mee kan. 

Brede lokale betrokkenheid, open vensters en vakmanschap

Onze aanpak kenmerkt zich door het vergroten van de lokale betrokkenheid van het bedrijfsleven bij hun woon-, leef- en werkomgeving. We leggen hierbij verrassende dwarsverbanden met sectoren als Zorg, Onderwijs en Toerisme & Recreatie. Zo is er een basis voor (oprechte) samenwerking, ontstaan nieuwe inzichten en enthousiasme en komen nieuwe oplossingen voor hardnekkige vraagstukken in beeld.

 

Uiteraard starten we met een ‘economische foto’ van uw gemeente of regio. En we  gaan op zoek naar de lokale en regionaal diepgewortelde kernwaarden: het DNA. We beseffen dat de lokale economie kansen biedt, maar altijd op regionaal niveau om een heldere positionering vraagt.

Wij leveren specialisten die de taal van ondernemers spreken en langdurige ervaring hebben met lokale en regionale overheden. En we maken ter ondersteuning van onze visietrajecten gebruik van instrumenten en methodes die interactie en het maken van keuzes stimuleren.

Economische agenda

De uitkomst van ons economische visietraject is altijd een agenda waar uw gemeente of regio mee aan de slag kan. Ons streven is dat met de uitvoering van deze agenda al is begonnen voordat de economische visie het besluitvormingstraject heeft doorlopen. Het eindproduct is maatwerk, en kan variëren van een fotoboek tot een film, van een beeldend vormgegeven visiedocument tot een actielijst voor een Economische Tafel voor uw gemeente of regio.

Praktijkvoorbeelden

Belangrijke klanten zijn gemeenten, bedrijvenkringen, regionale samenwerkingsverbanden en provincies. Voorbeelden zijn onder andere:

  • De Bedrijvenkring Oldebroek
  • Barneveldse Industriële Kring
  • Bedrijvenkring Putten
  • Gemeente Drechterland
  • Gemeente Oisterwijk
  • Gemeente Tubbergen
  • Gemeente Putten
  • Gemeente Leidschendam-Voorburg
  • Regio Drechtsteden
  • Drentse Zuidas

Onze specialisten: 

Lars Pijlman

Lars Pijlman

Economische strateeg met sterke proceskwaliteiten

Tel. : 06 5141 4766
Email : l.pijlman@seinpost.com

Object reference not set to an instance of an object.