Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Horecavisie

Welke ontwikkelingsmogelijkheden zijn er voor de horeca in mijn gemeente, dorpskern of binnenstad? Hoe moeten we omgaan met blurring? Wat is de economische betekenis van horeca? Wat is de marktruimte? Hoe zorgen we voor synergie met detailhandel? Welke instrumenten kunnen we inzetten?

Horeca als smaakmaker van wijken en centrumgebieden

De horeca, winkeliers, inwoners, gemeente – iedereen heeft belang bij een bruisende horecasector. Zo zorgt horeca voor sfeer en beleving in winkelgebieden. De horeca is een echte smaakmaker! Het vitaal houden van deze sector is een hele uitdaging, want meerdere factoren en partijen – met soms tegenstrijdige belangen – spelen een rol.

Feiten, cijfers en kwaliteiten vormen de bouwstenen

Allereerst is het van belang om de feiten en cijfers zo goed mogelijk op een rij te krijgen. Zowel voor de sector als geheel, als voor te onderscheiden deelgebieden. Objectieve informatie biedt immers een betere basis om een strategie te bepalen dan alleen maar onderbuikgevoelens, én objectieve informatie helpt om een eventuele ontwikkelopgave steviger over te brengen.

 

Naast de feiten over de bedrijvigheid gaat het ook om de aard van de verleende vergunningen, de wijze waarop de handhaving en controle plaatsvindt, etc. Verder is het belangrijk om een goed beeld te krijgen van de kwaliteiten van deelgebieden. Hebt u letterlijk goed in kaart wat de kwaliteiten van de verschillende deelgebieden zijn? Wij brengen de ruimtelijk-economische structuur in beeld, maar ook randvoorwaarden als parkeren en bereikbaarheid mogen niet vergeten worden.

De consument heeft een sleutelrol

Het is nuttig om een goed beeld te hebben van de doelgroepen. Informatie over bevolkingssamenstelling is een aardig begin. Maar waarom doet een gast, of potentiële gast, wat hij doet? Waarom kiest hij sommige horecagelegenheden wel en sommige niet? De sleutel zit in zijn gedrag. Wij maken gebruik van het BSR-leefstijlmodel dat gedrag verklaart in leefstijlen.

Visie stuurt gezamenlijke sectorversterking

Een visie opgesteld door Seinpost is altijd een product voor én van lokale partijen. Het proces gebruiken we daarbij om alle partners (binnen de gemeente, ketenpartners en ondernemers) deelgenoot te maken van de aanwezige opgaven en kansen. Gezamenlijk bepalen we de strategie en verbinden daar handvatten aan waar partijen zelf mee aan de slag kunnen, in de vorm van een actieprogramma. Daarin staat ook een uitwerking van instrumenten als het bestemmingsplan, het vergunningsstelsel, toezicht, handhavingsarrangementen en communicatie & samenwerking (afstemming, procedures e.d.).

Praktijkvoorbeelden

  • Position Paper KHN Helmond
  • Marktonderzoek horeca Schouwen-Duiveland 2020-2025
  • Marktscan horeca Zoetermeer 2016
  • Horecanota Rotterdam Kralingen Crooswijk

Onze specialisten: 

Rien Romijn

Rien Romijn

Retailspecialist die elk winkelgebied in Nederland kent

Tel. : 06 5352 6705
Email : r.romijn@seinpost.com
John Bardoel

John Bardoel

Netwerker die out of the box denkt

Tel. : 06 2252 7964
Email : j.bardoel@seinpost.com