Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Leisure

Hoe om te gaan met (toenemende) leegstand in winkelgebieden? Welke functies kunnen de detailhandel ondersteunen en het winkelgenot versterken? Wat is de rol van leisure daarbij? Hoe worden kansen inzichtelijk?

Combinatie met leisure

Veel winkelgebieden in middelgrote en kleine steden, dorpen, wijken en buurten hebben het lastig. Internet maakt het mogelijk om doelgerichte aankopen vanuit huis te doen. Winkelgebieden functioneren meer als communicerende vaten en gebieden die niet uitblinken verliezen terrein: de leegstand neemt toe. Onderscheidende winkelgebieden functioneren wel goed. Naast de branchering speelt ook zeker beleving een rol in dit succes. Toevoeging van leisure ziet Seinpost Adviesbureau dan ook als kansrijke strategie voor winkelgebieden. Denk bijvoorbeeld aan horeca, cultuur, sport en vermaak, wellicht via mengformules (‘blurring’). De bezoekmotieven worden verbreed, bezoekfrequenties stijgen en verblijfsduur wordt verlengd. Met andere woorden: de levendigheid neemt toe.

Kansen in beeld

Seinpost Adviesbureau heeft samen met zusterbedrijf ZKA Leisure Consultants de ideale combinatie van inhoudelijke en procesmatige kennis over detailhandel, leisure en transformatieopgaven in huis. Hiermee kunnen we een optimaal concept voor de positionering van een winkelgebied opstellen. In de eerste plaats kijken we daarbij naar de krachten en zwaktes van de huidige retailfunctie. Daarbij analyseren we ook in hoeverre alle winkels op de goede plaatsen zijn gesitueerd en of er verplaatsingen gewenst zijn. Vervolgens maken we de kansrijke leisure- en retailfuncties inzichtelijk. Op deze manier houden we vast aan de retailfunctie, maar voegen we nieuwe, passende functies toe om het winkelgebied weer toekomstbestendig te maken.

Praktijkvoorbeelden

  • ’t Loon, Heerlen
  • Dorpscentrum Zoetermeer

Onze specialisten: 

Object reference not set to an instance of an object.

Jan-Willem Speetjens

Jan-Willem Speetjens

Retailspecialist met scherpe blik op de inhoud

Tel. : 06 2700 1311
Email : j.w.speetjens@seinpost.com