Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Toekomstvisie warenmarkt

De bekende warenmarkt in Nederland, de weekmarkt, staat onder druk. Consumenten raken steeds meer verwend door afwisselend en vernieuwend aanbod in winkelstraten en op internet, waardoor bestedingen bij traditionele markten teruglopen. Tegelijkertijd zijn warenmarkten nog steeds het hart van de detailhandel in kleinere dorpen of steden. De marktdag is voor deze dorpen vaak ook één van de drukste dagen in de week en biedt een mogelijkheid voor werkgelegenheid en economische vitaliteit. De uitdaging is om de warenmarkt toekomstbestendig te maken en te houden.

Visieontwikkeling in samenspraak met belanghebbenden

De markt is boven alles een onderdeel van de sociale en economische structuur van een wijk, dorp of stad. Daarom moet ook iedereen over de toekomst van de markt kunnen meedenken. Bij Seinpost geloven we dat er zonder draagvlak geen visie kan bestaan. Om dit draagvlak te creëren stellen we een stappenplan op en bepalen we welke stakeholders een plek verdienen in de kopgroep. Deze kopgroep bestaat uit bijvoorbeeld vertegenwoordigers van de markt, plaatselijke detailhandel en bewoners. Met de groep gaan we aan de slag om te bekijken aan welke voorwaarden (de toekomst van) de markt moet voldoen.

Wat zijn de problemen van deze specifieke markt en hoe kunnen we ervoor zorgen dat de markt aansluiting houdt of krijgt met de couleur locale?

Verschillende instrumenten om tot een gedragen resultaat te komen

In samenspraak met de opdrachtgever bepalen we welke instrumenten noodzakelijk zijn om tot een breed gedragen resultaat te komen. Dit is altijd afhankelijk van de specifieke situatie en vraagstelling. Een aantal instrumenten is standaard. Zo schouwen wij altijd om de lokale kansen en uitdagingen per markt te bekijken. Zo beoordelen we de kansen en de uitdagingen van uw markt. Door middel van enquêtes achterhalen we de meningen van bijvoorbeeld gebruikers, marktkooplui of omwonenden. Het is immers belangrijk om te weten wat de mening van de bredere gemeenschap is. Tenslotte werken we graag met ‘werkateliers’.

Hierin discussiëren we samen met alle belanghebbenden en geïnteresseerden over de markt en proberen we met concrete oplossingen te komen. Deze opzet zorgt voor een breed gedragen visie, waarin iedereen de mogelijkheid heeft om zich te laten horen. Dit alles gebeurt op basis van de input van de kopgroep en de informatie die we verzamelden.

Praktijkvoorbeelden

Deze visietrajecten zetten we altijd in namens gemeentelijke overheden.
Onze referenties zijn:

  • Gemeente Ede
  • Gemeente Leiden
  • Gemeente Nijmegen
  • Gemeente Gorinchem
  • Gemeente Amsterdam (Albert Cuypmarkt)
  • Gemeente Harderwijk
  • Gemeente Helmond

Seinpost is aangesloten bij de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel (CVAH), zodat bij onze projecten gebruik gemaakt kan worden van de wederzijdse expertise.

Onze specialisten: 

Object reference not set to an instance of an object.

Rien Romijn

Rien Romijn

Retailspecialist die elk winkelgebied in Nederland kent

Tel. : 06 5352 6705
Email : r.romijn@seinpost.com