Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Visie werklocaties / bedrijventerreinen

Hoe positioneert u de bedrijventerreinen en kantoorlocaties in uw gemeente zo optimaal mogelijk binnen de gemeente en in de regio? Waar ligt de kracht van deze werklocaties en waar liggen ontwikkelpotenties? Hoe komt u tot een haalbaar en gedragen plan voor de revitalisering van een bedrijventerrein of kantoorlocatie? Welke kansen zijn er om dit soort locaties te verduurzamen?

Kwalitatieve mismatch

Bij de hedendaagse opgave voor werklocaties sluiten vraag en aanbod vaak onvoldoende op elkaar aan. Terreinen zijn verouderd, waardoor de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat afneemt. Er is een kwaliteitsimpuls nodig om de (regionale) positie van het terrein te behouden.
Traditionele industrieterreinen en kantoorlocaties worden omgevormd tot hedendaagse, multifunctionele werklocaties. De tijd van onbelemmerde terreinuitgifte is voorbij: het gaat nu om revitalisering en herstructurering. Ook de regionale context is steeds belangrijker: onderscheidend vermogen, complementariteit en synergie zijn sleutelwoorden.

Samenwerking is onmisbaar voor succes

Wij werken vanuit de overtuiging dat het gebied onze opdrachtgever is. Per terrein en samen met alle relevante partijen komen we tot een visie en een ontwikkelingskader. Wij werken daarbij van grof naar fijn: éérst een goede analyse van visie, vraag en aanbod op hoofdlijnen, en dan de vertaalslag naar de praktijk. Draagvlak bij marktpartijen, zoals ontwikkelaars, ondernemers en vastgoedeigenaren is bij deze vertaalslag onontbeerlijk, want daar wordt het verschil gemaakt. 

Een visie zonder acties is niks, maar acties zonder visie ook niet. Er moet een gezamenlijke visie ontstaan over het toekomstperspectief van de terreinen met daaraan gekoppeld een uitvoeringsstrategie met heldere taken en verantwoordelijkheden. Het eindresultaat is een visie die prikkelt, stimuleert en tegelijkertijd zekerheid biedt, zowel voor marktpartijen als voor de gemeente. Een heldere koers en businesscase voor de toekomst.

Onze klanten

Belangrijke klanten zijn gemeenten, bedrijvenkringen, regionale samenwerkingsverbanden en provincies.

Praktijkvoorbeelden

  • Visie werklocaties Leusden 2030, gemeente Leusden
  • Revitalisering bedrijventerrein Beinum, gemeente Doesburg
  • Herstructurering bedrijventerrein De Bosschen, gemeente Oud-Beijerland en Ondernemersvereniging De Bosschen
  • Behoefteraming bedrijventerrein Hakvoort Dedemsvaart, gemeente Hardenberg
  • Herontwikkeling kantorenlocaties, gemeente Zwijndrecht
  • Herstructurering bedrijventerrein Baskensburg, gemeente Vlissingen
  • Herontwikkeling bedrijventerrein De Brem, gemeente Gennep

Onze specialisten: 

Lars Pijlman

Lars Pijlman

Economische strateeg met sterke proceskwaliteiten

Tel. : 06 5141 4766
Email : l.pijlman@seinpost.com
Brechtje Schildkamp

Brechtje Schildkamp

Communicatief vaardige adviseur die altijd gaat voor het optimale resultaat

Tel. : 06 1037 2979
Email : b.schildkamp@seinpost.com