Kijk op kansen

Caroline Mies 

Energieke adviseur die de stad laat opbloeien

Deze enthousiaste sociale geograaf kijkt naar de wisselwerking tussen ruimte en mensen. Haar passie voor steden heeft ervoor gezorgd dat zij zich verder is gaan specialiseren in stedelijke ontwikkeling en economie door een research master Urban Studies. In haar enthousiasme weet zij mensen te verbinden en oplossingen te vinden voor stedelijke problemen. Geen uitdaging is haar te veel; een echte aanpakker! 

Specialismen: winkelstraatmanagement, bedrijveninvesteringszones, ondersteunen ondernemers- en bewonerscollectieven

In haar vrije tijd maakt ze graag een roadtrip naar onbekende plaatsen in Nederland, waarbij het centrumgebied zeker niet wordt overgeslagen. Er zijn nog voldoende schatten te ontdekken. Ook verdiept zij zich graag in ‘social movement’ bewegingen. Groepen mensen die gezamenlijk een ideaal nastreven en op innovatieve wijze zoeken hoe ze dat kunnen bereiken. In haar werk probeert zij zelf ook haar idealen na streven door met haar omgeving te werken aan een mooiere leef- en werkomgeving.

Adviseur


Tel. : 06 8688 0900

Email : c.mies@seinpost.com