Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Joep Janssen

Creatieve doorzetter die zorgt voor verbinding tussen ondernemers en overheid

 

Deze inhoudelijk gedreven enthousiaste en ervaren adviseur wil samen met ondernemers, mensen en bedrijven het verschil maken.

Met zijn ervaring in ruimtelijk economische vraagstukken stelt hij samen met ondernemers actieplannen op. Hij werkt vraaggericht aan beleidsvorming,  accountmanagement, projecten en gebiedsontwikkeling. Hij vertaalt strategie naar concrete projecten en acties. Betrekken van stakeholders is zijn tweede natuur.

Al jaren werkt Joep in het publieke domein en dit bevalt hem erg goed.

Joep denkt hardop en houdt ervan te sparren met collega’s en opdrachtgevers om te komen tot de beste oplossing. Ook coacht hij graag young professionals. Joep is een Limburger opgegroeid als professional in Amsterdam en heeft, zoals hij het zelf mooi zegt “de manier van werken aangescherpt in Brabant”. Een directe manier van communiceren daar houdt hij van, het doel en de opgave staan voorop, regels, organisatie en structuur volgen.

Specialismen: Werklocaties, arbeidsmigranten, circulaire economie, economisch beleid, vraaggericht ontwikkelen, multiple helix samenwerking,  programmering, accountmanagement, regionale samenwerking, “verdien de ruimte”, netwerken, co- creatie, ruimtelijk economisch strategische vraagstukken, integraal adviseren, uitnodigingsplanologie, omgevingswet, parkmanagement, ondernemersfonds.


LinkedIn

Adviseur


Tel. : 06 1351 1091

Email : j.janssen@seinpost.com