Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Lars Pijlman

Economische strateeg met sterke proceskwaliteiten

 

Deze ervaren adviseur is vooral actief in economische visietrajecten én procesmanagement- en interim-managementfuncties. Deze laatste bevinden zich veelal op het snijvlak van ruimtelijk-economische vraagstukken en gebiedsontwikkeling. Kenmerkend is het aanpakken van lastiger gebiedsopgaven, zoals het inpassen van omstreden voorzieningen.

Hij is op zijn sterkst in het vinden van nieuwe oplossingen en nieuwe coalities en het creëren van draagvlak, vaak tegen de stroom in. Hij is sinds 2013 bestuurder van Seinpost. Sinds 2015 verbonden als docent aan het studiecentrum Bedrijf en Overheid voor de module lokaal economisch beleid.

Specialismen: economische ontwikkeling, omstreden voorzieningen en centrumontwikkeling.

Hij brengt veel van zijn vrije tijd door rond het voetbalveld. Om naar zijn zoons te kijken en als jeugdbestuurder een bijdrage te leveren aan een plezierige en leerzame tijd voor alle jeugdleden. Continu daarbij zoekend naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken als individualisering en samenleven. Dit geeft hem een schat aan inzichten, handvatten en energie om ook in zijn werk toe te passen.

LinkedIn

Directeur


Tel. : 06 5141 4766

Email : l.pijlman@seinpost.com