Kijk op kansen

Lauren Bruijning

Enthousiaste adviseur die het liefst zeven zeeën tegelijk bevaart

 

Legt als economisch geograaf de verbinding tussen ruimte en economie. En doet dat op een doortastende wijze. Maar wel eerst altijd denken waar ondernemers of gebieden behoefte aan hebben. Kan door haar sociale vaardigheden en lef ook de vinger op de zere plek leggen als dat nodig is. 

Specialismen: winkelstraatmanagement, bedrijveninvesteringszones, economische effectstudies, ondersteunen ondernemerscollectieven en placemaking.

In haar vrije tijd kitesurft ze en gaat ze graag het gevecht aan met het water en de wind. Daarnaast bezoekt ze met plezier getransformeerde locaties met veel creatieve ondernemers. Deze gebieden hebben vaak een sterke eigen identiteit. Het is fantastisch om te zien hoe een gebied zich verder ontwikkelt doordat kansrijke initiatieven op zo’n locatie gestimuleerd worden!

LinkedIn