Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Ton Peters

Ervaren generalist met gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen

 

Hij was tot enkele jaren terug onze bestuurder en is nog steeds één van de vennoten. Hij houdt zich bezig met projecten op het gebied van organisatieontwikkeling, lokaal veiligheidsbeleid, burgerparticipatie en gebiedsgerichte ontwikkeling. Zijn kennis van overheden is 'bovengemiddeld' te noemen. Gevolg van het feit dat hij ruim 20 jaar in eindverantwoordelijke overheidsposities heeft gefunctioneerd. Hij heeft ruime ervaring in het begeleiden van inspraakprocessen, meningsvormende debatten, beleidsontwikkelingsprocessen en nog veel meer. Is altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen en neemt alleen genoegen met topkwaliteit. Voor opdrachtgevers die willen sparren op niveau.

Specialismen: dagvoorzitter, supervisor gebiedsontwikkelingen, burgerparticipatie, omstreden voorzieningen, lokaal veiligheidsbeleid en coaching.

In de vrije tijd besteedt Ton veel tijd in, aan, en rond zijn boerderij in zuidwest Drenthe. Hij is daarnaast ook voorzitter van de Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland en als zodanig ook voorman van een zestiental regionale stichtingen die zich inzetten voor het behoud en herbestemmen van waardevolle boerderijen en hun erven. Om fysiek in conditie te blijven golft hij sinds enige tijd.

Senior adviseur


Tel. : 06 5346 1224

Email : t.peters@seinpost.com