Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Onze visie

Seinpost is toongevend in het oplossen van Economische en maatschappelijke vraagstukken. Aantrekkelijke en economisch sterke regio’s, bruisende (binnen)steden en levendige dorpen, daar zetten we ons met passie voor in. Een prettige werk- en leefomgeving dragen hieraan bij.

In de huidige complexe en snel veranderende maatschappij worden de verschillen tussen ‘winnaars en verliezers’ steeds groter. Dit geldt zowel voor individuele burgers en ondernemers als regio’s, steden, wijken en dorpen. Wij geloven dat (oprechte) samenwerking leidt tot duurzame verandering en dat daarmee de sleutel tot succes wordt gevormd. Nieuwe coalities zullen ontstaan tussen ondernemers, overheden, inwoners en sectoren als onderwijs en zorg. Dit is vandaag de dag nog zeker niet vanzelfsprekend.

Wij zijn een team professionals dat het verschil wil maken, samenwerkt, nieuwsgierig is, plezier heeft en steeds gericht is op ontwikkeling en verandering.  Want stilstand leidt in onze visie tot achteruitgang. Wij zijn dan ook geen standaard economisch onderzoeks- en adviesbureau. Onderzoek en advies vormen vaak slechts het startpunt en niet het einddoel van onze werkzaamheden. Deskundige, betrokken en ervaren adviseurs staan vervolgens klaar om u te ondersteunen bij de realisatie van uw ambities. En daarbij voelen we ons als een vis in het water in gebieden dit het lastig hebben. Waar leefbaarheid- of veiligheidsvraagstukken spelen of sociaaleconomische achterstanden zijn. 

Er zijn voorbeelden van succesverhalen te over. De transformatie van de Witte de Withstraat tot aantrekkelijke stadsstraat en onderdeel van de culturele as van Rotterdam. De ontwikkeling van het Modekwartier Arnhem in de voormalige probleemwijk Klarendal. Een nieuwe toekomst voor diverse aanloopstraten zoals de Voorstraat in Utrecht en de Laarstraat in Zutphen. Het verplaatsen van de rosse buurt uit het Spijkerkwartier in Arnhem en daarmee de weg bereidend voor de dynamische, ondernemende woonwijk van nu. De stabiele vestiging van AZC Voorsterallee in Zutphen in hectische tijden. De bestrijding van drugsgerelateerde overlast en -criminaliteit in de binnenstad van Venlo.

Wij zijn trots op deze resultaten die inmiddels tot de klassiekers worden gerekend in ons vakgebied. En we zijn continu bezig om nieuwe verhalen te schrijven, samen met onze opdrachtgevers. Kortom, met recht kan worden gezegd:

 

Seinpost, kijk op kansen!