Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Aanpak gedateerde winkelstrip Couwenbergstraat, Nijmegen

Aan de entree van de Nijmeegse wijk Hatert lag een gedateerde winkelstrip tegenover het winkelcentrum Hatert. Voor deze winkelstrip was eerder al een plan gemaakt om de buitenkant te verfraaien, maar dit plan werd (ondanks mogelijke subsidies) niet opgepakt door de eigenaren. De gemeente Nijmegen heeft Seinpost gevraagd om dit proces vlot te trekken. Het probleem: vastgoedeigenaren, ondernemers en bewoners voelden zich onvoldoende betrokken bij eerdere planvorming. Dat is lastig: slechts als iedereen mee zou doen kon het project daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Seinpost heeft een nieuw participatietraject opgezet, waarin individuele belangen en wensen zijn meegenomen in het ontwerp, zonder daarbij de uniformiteit van het gebouw te verliezen. Door een persoonlijke aanpak, maatwerk en heldere communicatie zijn we eerst tot een intentieovereenkomst gekomen en later tot een samenwerkingsovereenkomst die alle eigenaren ondertekenden. Daarna kon het plan uitgevoerd worden, mét resultaat: een mooie nieuwe entree voor de wijk Hatert!

Links:      

Bekijk video

Opdrachtgever:    Gemeente Nijmegen

Rol Seinpost:        Procesbegeleiding vastgoedeigenaren, ondernemers en bewoners

Resultaat:              Een opgeknapte winkelstrip, een nieuwe fraaie toegang tot de wijk

                                Hatert en tevreden ondernemers en bewoners