Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Advies voor een grotere Boni supermarkt in Putten

De kleine Boni supermarkt, gevestigd aan de Dorpsstraat in Putten, wil uitbreiden naar een groter oppervlak. Het doel van deze uitbreiding is een nieuwe, volwaardige supermarkt die voldoet aan de eisen van de consument van nu. Het plan is om de supermarkt te verplaatsen naar een andere locatie waar op dit moment meubelzaak Kok aan de Gervenhof is gevestigd. Deze locatie wordt herontwikkeld. De aan de kleine Boni supermarkt grenzende bloemenwinkel en de naastgelegen kringloopwinkel verhuizen mee naar dezelfde nieuwe locatie.

Op dit moment heeft de locatie als bestemming volumineuze detailhandel waardoor er planologisch-juridisch er geen mogelijkheid is om een supermarkt te realiseren. De nieuwe Boni-locatie sluit wel direct aan op Action, Lidl, Plus en Dekamarkt. De entree van deze winkels zitten allemaal aan de Gervenhof. Bovendien past verplaatsing binnen het compactiseringsbeleid van de gemeente.

Gemeente Putten heeft bouwbedrijf Van der Kolk, die de herontwikkeling realiseert, gevraagd om het plan voor de drie winkels planologisch te onderbouwen. Van der Kolk heeft aan Seinpost gevraagd deze planologische onderbouwing op te stellen; in onze aanpak hebben wij de Ladder voor duurzame verstedelijking gevolgd. Een laddertoets is een noodzakelijke voorwaarde voor een bestemmingsplanwijziging of –aanpassing, die ook hier aan de orde is.

Onze conclusie door de resultaten van het onderzoek is dat de grotere supermarkt op de nieuwe locatie zowel kwantitatief als kwalitatief goed te verantwoorden is. De behoefte is zonder bezwaren op te vangen binnen bestaand stedelijk gebied.

Opdrachtgever:    Bouwbedrijf van der Kolk

Rol Seinpost:        Seinpost heeft voor Bouwbedrijf van der Kolk een ladderonderbouwing opgesteld voor de verplaatsing van de Boni supermarkt.

Resultaat:            De onderbouwing is ingediend bij de gemeente. Het bestemmingsplan is klaar om in procedure gebracht te worden.