Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Centrumvisie, Bunschoten-Spakenburg

Hoogwaardige modewinkels, sterk ondernemerschap, de speciaalzaken, horeca en de ligging aan de haven maken het centrum van Spakenburg bijzonder. Seinpost heeft in opdracht van de gemeente en in nauwe samenwerking met een kopgroep van ondernemers en vastgoedeigenaren een centrumvisie voor Bunschoten opgesteld. De centrumvisie dient als ‘stip op de horizon’ voor de ontwikkeling van het centrum voor de komende 5 jaar. In de visie zijn scherpe keuzes gemaakt voor het versterken van het centrumgebied en het verder vervlechten van het centrum met de toeristische functie van Spakenburg.

Een toekomstbestendig centrumgebied kan alleen gerealiseerd worden als gemeente, ondernemers, vastgoedeigenaren en andere belanghebbenden hier samen aan werken. De aanpak voor deze centrumvisie is daarom sterk gericht op participatie en draagvlakwerving. In diverse werkvormen hebben marktpartijen meegedacht over de toekomst van het centrum. Zo organiseerde Seinpost een gezamenlijke gebiedsschouw, een online consumentenenquête, diverse interviews en een grote bijeenkomst voor iedereen die betrokken is bij het centrum. Daarnaast werden de nodige (cijfermatige) analyses uitgevoerd, zoals een distributieplanologisch onderzoek (DPO) voor de marktruimte. Al deze stappen hebben de basis voor de centrumvisie gevormd. Onderdeel van de centrumvisie is het uitvoeringsprogramma met acties om het centrum toekomstbestendig te maken. Nu begint de uitvoering van het centrumplan, maar met het ondernemerschap dat wij in Spakenburg hebben gezien, weten wij dat dat goed komt!

Links:

Centrumvisie Bunschoten-Spakenburg

 

Opdrachtgever:   Gemeente Bunschoten

Rol Seinpost:       Opstellen centrumvisie

Resultaat:            Een unaniem vastgestelde centrumvisie met een concreet

                              uitvoeringsprogramma voor de komende vijf jaar