Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Economische visie, Oisterwijk

In Oisterwijk heeft Seinpost samen met belanghebbenden gewerkt aan het opstellen van een ambitieuze economische visie op basis van het economisch profiel van de gemeente. Deze visie helpt om groei- en ontwikkelkansen die passen bij het economisch profiel beter en eerder in beeld te krijgen en te verzilveren, zowel voor bestaande als potentiële nieuwe bedrijven. Er is gekozen om de economische visie op een onderscheidende wijze uit te werken. Dit betreft het zogenaamde ‘Ondernemersplan op één A4’. Dit stelt partijen in staat om doelen op lange termijn te vertalen in concrete maatregelen, maar tegelijk om focus te houden op de uiteindelijke ambitie. Tevens dwingt de methode tot het maken van keuzes waardoor de kans op het bereiken van het uiteindelijke doel wordt gemaximaliseerd. Onder de noemer ‘Er zit meer in (in) Oisterwijk’ en drie bijbehorende pijlers is de visie vertaald naar een uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen. Dat waren de volgende pijlers:

  1. Innovatiestrategie
  2. Organisatiestrategie
  3. Klantstrategie

Om ook regie en aansturing op het uitvoeringsprogramma te realiseren wordt voorgesteld om een Economische Tafel Oisterwijk op te richten, waarin het lokale bedrijfsleven zitting neemt en om een programmamanager aan te stellen als trekker en coördinator van de uitvoering.

       

Opdrachtgever:      Gemeente Oisterwijk

Rol Seinpost:          Opstellen economische visie

Resultaat:                Enthousiasmerende economische visie met concreet

                                  uitvoeringsprogramma voor de komende 5 jaar