Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Hoe Seinpost succesvol een 'living lab' liet opbloeien

Seinpost heeft in opdracht van de gemeente Venlo het project ‘Hektor’ ontwikkeld. Het project kreeg als doel om de drugsoverlast en drugscriminaliteit in de binnenstad van Venlo effectief aan te pakken.

Hektor is een ‘living lab’, één van de eerste (zo niet het eerste) in ons land. De drugs- en overlastproblemen worden vanuit drie kanten bestreden:

  • Strikte handhaving van alle relevante (overheids)regels
  • Een doelgericht vastgoedbeleid dat zich richtte op de panden die werden gebruikt in het drugscircuit
  • Een coffeeshopbeleid dat een einde moest maken aan het drugstoerisme

Aanvankelijk werd er in projectvorm gewerkt, maar drie jaar na de start werd de Hektor-werkwijze stapsgewijs ingebed in het reguliere werk van de bij Hektor betrokken organisaties. Het ging daarbij onder meer om politie, gemeentelijke diensten, justitie en belastingdiensten.

Grote ambitie
Het living lab van destijds was ‘Van Bommels Laboratorium’. Het was de plek waar alle handhavende diensten in waren vertegenwoordigd en waar de tactische en operationele plannen werden gesmeed. Het project had een flinke ambitie: het terugdringen van overlast en criminaliteit, ontnemingen van crimineel geld, beperken van het drugstoerisme en drugspanden opheffen (en de inrichting van nieuwe voorkomen). Verder moest de leefbaarheid in het centrum van Venlo en in het verloederende deel van de Maasoever terug worden gebracht. Met dat alles zou de kwaliteit, het imago én de economische positie van Venlo een boost moeten krijgen. Maar ook het leren effectief samenwerken van diensten was pure winst én bevorderde de spirit bij alle betrokken partijen. Tot op de dag van vandaag!

Succesverhaal
In de loop van 2013 is Hektor geëvalueerd. ‘De drugsoverlast en -criminaliteit in Venlo is succesvol bestreden met het project Hektor’, concludeert Intraval in het onderzoeksrapport uit 2013. Een betere recensie kan Seinpost zich niet wensen. De aanpak, eerst als project opzetten en daarna in actieve organisaties ‘implanteren’, werpt zijn vruchten duidelijk af. De trotse adviseurs van destijds werken ook nu nog voor Seinpost. Hun jarenlange ervaring, kennis en vaardigheden zetten ze nog steeds met veel plezier én succes in bij nieuwe projecten!

Opdrachtgever:   Gemeente Venlo

Rol Seinpost:       Oprichting een aansturing ‘Hektor’

Resultaat:             Aantoonbare afname drugsoverlast en –criminaliteit