Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Modekwartier Klarendal, Arnhem

De wijk Klarendal in Arnhem heeft een grote transformatie doorgemaakt sinds de jaren negentig. De wijk had te kampen met armoede, verval, drugsoverlast, prostitutie en een hoge mate van onveiligheid. Nu staat Klarendal landelijk juist bekend als het Modekwartier. Seinpost was betrokken bij de aanpak van Klarendal, in diverse vormen en fasen van het project.

Het begon met een onderzoek naar de winkelstructuur en de opgave om de winkels te concentreren. Hierdoor kwamen er circa 40-50 panden vrij, verspreid door de wijk, waarvoor een nieuwe invulling moest worden gevonden. Geen eenvoudige opgave in een wijk met leefbaarheids- en veiligheidsproblemen. De gemeente voerde daarom sterk beleid om de overlast terug te dringen.

Seinpost ging als bedrijfsconsulent aan de slag om het ondernemerschap te stimuleren. Een zoektocht naar een nieuwe impuls voor de wijk. Hieruit bleek dat maar liefst 32 mensen nadachten over het starten van hun eigen bedrijf. Opvallend was dat hierbij relatief veel hoger opgeleiden zaten met een modeopleiding (ArtEZ). In samenwerking met de gemeente, woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem én ondernemers is besloten om op basis van dit gegeven verder te gaan met het concept ‘mode’.

De modeondernemers gingen zelf op zoek binnen hun eigen netwerk naar mogelijk geïnteresseerde andere enthousiastelingen voor een vestiging in Klarendal. Om het netwerk tussen de ondernemers structuur te geven is door een aantal voorlopers samen met Seinpost de ondernemersvereniging DOCKS opgericht. Volkshuisvesting Arnhem heeft actief panden verworven om het modeconcept te kunnen huisvesten. Tevens werd er een brancheringscommissie opgericht. Bij deze commissie, waar ook Seinpost lid van was, moesten nieuwkomers eerst hun idee of bedrijf pitchen. Niet alleen toetste deze commissie de kwaliteit van het product en het ondernemerschap, zij bood ook de nodige startersondersteuning.

Allemaal ingrediënten die gezamenlijk het succes van Klarendal maken. Tegenwoordig heeft de wijk circa 40 modeondernemers, diverse horecagelegenheden, een modehotel en een jaarlijks terugkerend evenement: ‘Nacht van de Mode’.

Links:     

Aanpak met wijkeconomie verbindt startende ondernemers 

Opdrachtgever:     Gemeente Arnhem

Rol Seinpost:         Onderzoek winkelstructuur, bedrijfsconsulent, netwerkvorming en lid

                                 brancheringscommissie

Resultaat:              Een prettige (woon)wijk met een levendige economie die jaarlijks vele

                                 bezoekers trekt