Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Positioneringsonderzoek Dorpsstraat, Zoetermeer

Voor de Dorpsstraat in Zoetermeer heeft Seinpost een positioneringsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek, zoals de naam al doet vermoeden, bepaalt de positie van de Dorpsstraat in winkelend Zoetermeer en omstreken én de doelgroep van consumenten waarop de Dorpsstraat zich moet gaan richten. Waar staat de Dorpsstraat voor, wat zijn de unieke kwaliteiten van deze straat en welke doelgroepen en (winkel)voorzieningen passen hierbij?

Dit onderzoek kende diverse stappen. Naast een passantenenquête, gebiedsschouw, vitaliteitsscan en diverse gesprekken met sleutelfiguren, is in dit vraagstuk ook het leefstijlenmodel toegepast. De leefstijlen van de Dorpsstraat-bezoekers zijn afgezet tegen de inwoners van Zoetermeer. Op die manier wordt duidelijk welk publiek in de Dorpsstraat rondloopt en in hoeverre dat een afspiegeling vormt van de inwoners in het gebied rond de Dorpsstraat. Vervolgens is er een leefstijl toegekend aan elke ondernemer in de Dorpsstraat. Tot slot zijn de leefstijlen van de bezoekers (en inwoners) naast de leefstijlen van de aanwezige winkels, horeca en de georganiseerde evenementen gelegd.

Op die manier wordt duidelijk in hoeverre de leefstijlen van de winkels en evenementen passen bij de bezoekers. Ook wordt duidelijk in hoeverre de gestelde ambities realistisch zijn. Dit alles heeft geleid tot een herpositionering van de Dorpsstraat. De unieke kwaliteiten (functiemix, cultuurhistorische kwaliteiten, dorpse karakter) moeten verder worden uitgebouwd. De Dorpsstraat is de straat waarin de consument zich thuis voelt wanneer hij op zoek is naar gezelligheid, persoonlijk contact en unieke producten of diensten in een sfeervolle dorpse omgeving. Dit betekent dat er zowel in ruimtelijke als functionele sfeer verschillende maatregelen moeten worden genomen om de beoogde positie te bereiken. Deze maatregelen en concrete acties staan verwoord in het uitvoeringsprogramma.

Onder andere op basis van het positioneringonderzoek van Seinpost hebben de ondernemers en gemeente samen een inspiratiemagazine ontwikkeld. Hierin staan tips, sfeerbeelden en ideeën om de uitstraling van de straat te verbeteren, kansen te benutten en meer eenheid in de straat aan te brengen. Dit magazine ligt op de toonbank van iedere ondernemer in de Dorpsstraat. Zo wordt ondernemen nog leuker!

 

Opdrachtgever:         Gemeente Zoetermeer

Rol Seinpost:             Opstellen positioneringsonderzoek

Resultaat:                   Heldere positionering voor de Dorpsstraat waar middels onder meer

                                     een inspiratiemagazine en een Dorpsstraatcoach al volop wordt

                                     gewerkt aan de uitvoering.