Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Transformatieaanpak Bloemerstraat, Nijmegen

In de Bloemerstraat in de Nijmeegse binnenstad werkt Seinpost gebiedsgericht samen met de Lindenberg en MOOD Conceptstore aan de transformatie van deze straat. De Bloemerstraat heeft al jarenlang te kampen met leegstand en ziet de symptomen van het ontbreken van voldoende economisch perspectief voor winkels. Seinpost heeft met haar partners de rol om dit transformatieproces te initiëren, aan te jagen en te ondersteunen. Het gebiedsprofiel, de basis van dit proces, toont op een inspirerende manier het karakter en het DNA van het gebied. De straat moet het podium worden voor nieuwe concepten. Een laboratorium om nieuwe diensten en producten te ontwikkelen en te testen. Tegelijktijdig is er een plan van aanpak opgesteld en een kopgroep gevormd van mensen die zich gezamenlijk willen inzetten voor de Bloemerstraat.

Langs de zes actielijnen (‘aanpak van (leegstaand) vastgoed’, ‘opkweken vernieuwend ondernemerschap’, ‘placemaking’, ‘gebruik openbare ruimte’, ‘verbetering kwaliteit bedrijven’ en ‘stimuleren van de samenwerking’) krijgt de transformatie vorm. Hierbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de financiering van de transformatie en is er een nieuwe organisatie opgericht: Blossom. Deze organisatie ondersteunt ondernemers die zich willen vestigen in de binnenstad van Nijmegen. Via conceptontwikkeling, acquisitie, matchmaking, netwerkvorming, placemaking en veelvuldig contact met vastgoedeigenaren, ondernemers en gemeente zijn de eerste stappen gemaakt in de transformatie van de straat richting het opgestelde gebiedsprofiel.

De komende periode werken we verder aan deze transformatie en een Bloemerstraat die bloeit!

Link:   

Blossom Nijmegen                                  

Opdrachtgever:               Gemeente Nijmegen

Rol Seinpost:                   Winkelstraatmanagement

Resultaat:                         Diverse panden ingevuld met ondernemers en

                                           verfraaiing straatbeeld