Kijk op kansen

Winkelstraatmanagement De Pijp, Amsterdam

Bruisend, jong, vernieuwend, energiek, creatief en verrassend. Allemaal woorden die passen bij de Amsterdamse buurt De Pijp. Een buurt die economisch volop in ontwikkeling is. Maar ook een buurt die de nodige uitdagingen kent, zoals de aanleg van de Noord/Zuidlijn waardoor een deel van de buurt jarenlang een bouwput is geweest, de filialisering van de winkelstraten, stijgende huren en een toenemende druk op de (openbare) ruimte. Sinds maart 2013 is Seinpost actief als winkelstraatmanager in De Pijp.

Belangrijk doel is het creëren van straten met een ‘eigen smoel’. Het winkelstraatmanagement heeft een onafhankelijke en verbindende rol en stelt steeds het belang van De Pijp voorop. Met een jaarlijks werkplan werkt Seinpost met gerichte activiteiten aan het duurzaam verbeteren van het economisch functioneren van De Pijp.

Seinpost heeft de afgelopen jaren o.a. gewerkt aan een goede samenwerkingsstructuur, het professionaliseren van de ondernemersverenigingen, het promoten van De Pijp en de economische groei van de buurt. Door regelmatig een meting uit te voeren worden ook de resultaten inzichtelijk van deze activiteiten. Er worden nieuwe doelen gesteld zodat De Pijp ook op de langere termijn deze stijgende lijn kan vasthouden.

Kijk voor meer informatie over onze aanpak om winkelstraten succesvol te maken op www.winkelstraatmanagement.nl!

 

Opdrachtgever:     Gemeente Amsterdam

Rol Seinpost:         Winkelstraatmanagement

Resultaat:               Meer bezoekers, hogere waardering winkelstraten, minder leegstand,

                                 verhoogd veiligheidsgevoel, zo min mogelijk overlast aanleg 

                                 Noord/Zuidlijn, sterke ondernemersvereniging en een hoge waardering

                                 dienstverlening winkelstraatmanagement

Onze specialist(en)

Lauren Bruijning

Enthousiaste adviseur die het liefst zeven zeeën tegelijk bevaart

Tel. : 06 8684 1425
Email : l.bruijning@seinpost.com

Annelies de Witte-Romme

Nieuwsgierige onderzoeker die sociale en economische vraagstukken weet te verbinden

Tel. : 06 5312 8729
Email : a.dewitte-romme@seinpost.com