Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Leegstand, het probleem met legio oplossingen

Wanneer een stad of dorp kampt met winkelleegstand, wordt vaak de hulp ingeroepen van Seinpost Adviesbureau. De consultants van Seinpost hebben immers al flink wat succesvolle projecten op hun naam staan. Maar hoe kan het dat winkelleegstand, een probleem dat zo vaak de kop opsteekt en grotendeels dezelfde trends als grondslag heeft, steeds weer op een andere manier opgelost moet worden? Is er niet gewoon één oplossing denkbaar die standaard op ieder probleemgeval geplakt kan worden?

 “Helaas niet”, lacht Annelies Romme. Ze werkt bij Seinpost onder meer als junior adviseur binnen het team Economie & Ruimte en heeft daar inmiddels heel wat interessante gebieden langs zien komen. “Natuurlijk begin je vaak wel vanuit hetzelfde startpunt en wordt de aanpak gevormd door soortgelijke bouwstenen. Maar al snel neemt iedere casus een andere route.”

Samen

“In alle projecten van Seinpost staat betrokkenheid van alle lokale stakeholders centraal. We organiseren verschillende contactmomenten, variërend van een schouw en gesprekken tot een brede ondernemersbijeenkomst. Aangevuld met kwantitatieve data vormt dit een complete ‘foto’ van de detailhandel in een gebied. Die foto toont sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Aan de hand van deze foto trekken we soms verrassende en vernieuwende conclusies. Iedere keer weer!

Niet zomaar je neus achterna

Annelies noemt een stad in het midden van Nederland als voorbeeld. “Dit stadscentrum was in al die jaren nooit echt meegegroeid met het inwoneraantal, waardoor er nu relatief weinig aanbod is. Daardoor was er ook betrekkelijk weinig sprake van winkelleegstand. Voor de leden van het college was dat een reden om te kijken naar uitbreiding en groei.” Ook Seinpost zag kansen in de huidige uitbreidingsplannen. Optimalisatie en aanvulling waren inderdaad opties. Maar die positieve boodschap kwam met een kanttekening: de grenzen zijn in zicht en uitbreiding ter versterking van het aanbod moet gepaard gaan met keuzes in (potentieel) zwakkere gebieden. De wethouders en de plaatselijke ondernemers hadden heel andere opvattingen. Het beeld dat op het gemeentehuis leefde, was veel positiever dan hoe het door de ondernemers uit de stad zelf werd ervaren.”

Gezamenlijk en passend bij de lokale cultuur en mentaliteit

“De investeringen tijdens het traject zorgen voor een gedragen plan met doelstellingen, acties en instrumenten. En die passen steeds weer bij de lokale omstandigheden. We zoeken enthousiasme, en zo krijg je dat voor elkaar!

Waar dit bij de ene gemeente betekent dat er een transformatiefonds opgericht gaat worden waarbij ondernemers gezamenlijk investeren in een toekomstbestendig winkelgebied, wordt elders gekozen voor het actief wegbestemmen van detailhandel. Of misschien wel voor een uitsterfconstructie, waarbij de transformatie meer geleidelijk plaats zal vinden. Maar dat we sámen met alle betrokkenen het probleem oplossen, is eigenlijk altijd een terugkerend element. Want: problemen moeten we met elkaar oplossen!”

Meer informatie? Mail of bel Annelies Romme, a.romme@seinpost.com of 06-5312 8729.

Onze specialist(en)