Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Ook grote succesverhalen beginnen bij een idee

De dynamiek in de retail vraagt om keuzes en inzet van zowel vastgoedeigenaren, ondernemers als overheid. Maar hoe werkt dat nu in de praktijk? De Pastoriestraat in Hengelo is een succesvol praktijkvoorbeeld van marktpartijen waarvan het initiatief in samenwerking met de overheid verder is gebracht en gerealiseerd. 

In 2015 is het visiedocument Toekomstbestendige Binnenstad Hengelo opgeleverd. Het document werd opgesteld door Seinpost, in opdracht van het centrummanagement en vastgoedeigenaren. Een gedragen visie die tot stand kwam via een intensief proces waar diverse groepen bij waren betrokken, van ondernemers, vastgoedeigenaren, de culturele sector en bewoners tot politiek, bestuur en ambtenaren. Reden voor het bestuur van de gemeente Hengelo om de visie over te nemen. 

Het initiatief laten groeien

Tijdens de totstandkoming van deze visie kwamen we in gesprek met een vastgoedeigenaar in de Pastoriestraat. Dit gebied kent de nodige kwaliteiten in de vorm van fraaie historische panden. Het gebied is namelijk niet getroffen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze betrokken oud-ondernemer had verschillende ideeën voor de versterking van het gebied én een sterk netwerk in dat deel. Aanvankelijk wilde hij wachten met het uitwerken van de ideeën tot de visie klaar was. We hebben hem gestimuleerd en ondersteund om parallel met de visie de plannen voor dit horecagebied verder uit te werken in nauwe samenspraak met ondernemers, brouwerijen en vastgoedeigenaren in het gebied. 

Schoolvoorbeeld

Met succes! Op het moment dat de visie afgerond was, lag er ook een plan om met de Pastoriestraat aan de slag te gaan. In de visie is uiteraard de potentie van de Pastoriestraat voor de (avond)horeca benoemd.  De wethouder noemde het zelfs als ‘schoolvoorbeeld’,  een privaat initiatief dat de overheid graag de ruimte geeft en waar nodig faciliteert.

Groei door enthousiasme

De energie die ontstond tijdens het visietraject was inmiddels samengebald in Stichting Pastoriestraat 3.0. Samen met de gemeente werden elf ambities op papier uitgewerkt. Ook is subsidie verkregen van de provincie waarmee de benodigde investeringen van zo’n half miljoen euro gerealiseerd konden worden. Met resultaat. Eind juni van dit jaar werd de nieuwe bestrating opgeleverd en eind november de nieuwe verlichting. En de komende periode werken partijen verder aan de uitstraling van de gevels van panden, de entrees en men wil de terrassen beter laten aansluiten op het plein. 

Het begint klein

De Pastoriestraat illustreert ook de aanpak van Seinpost bij visievorming. De potenties (of vitaliteit) van een gebied en de kracht en kwaliteit van marktpartijen (of weerbaarheid) zijn leidend in de strategie die wordt gekozen. Daarbij zoeken we in het proces continu naar aanknopingspunten om de beweging van visie naar realisatie aan te jagen. In de Pastoriestraat was het een oud-ondernemer die het verschil heeft gemaakt. Voor het Modekwartier in Arnhem waren dit startende modeondernemers en woningcorporaties. En in de Witte de Withstraat in Rotterdam enkele culturele ondernemers. En in uw gebied? Daar zijn ook de nodige schatten verborgen. En daar gaan wij ook graag naar op zoek!

 John Bardoel gaat graag hierover verder in gesprek! Hij is bereikbaar via 06 2252 7964 of j.bardoel@seinpost.com.

Onze specialist(en)

John Bardoel

Netwerker die out of the box denkt

Tel. : 06 2252 7964
Email : j.bardoel@seinpost.com