Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Seinpost als procesbegeleider voor een aantrekkelijker dorpscentrum Vorden

De werkgroep Vitale Kern Vorden, bestaande uit inwoners, ondernemers, enkele ambtenaren en betrokkenen uit Vorden werken al ruim een jaar aan een aanpak om te komen tot een visie voor het centrum. De bedoeling is het centrum toekomstbestendig te maken op basis van een zorgvuldig georganiseerd participatieproject. Dus een echte aanpak van onderaf, waarbij Seinpost de procesbegeleiding biedt. Ondanks de herinrichting van het dorpscentrum in Vorden, enkele jaren geleden, is bijvoorbeeld de verkeersveiligheid in het centrum nog niet helemaal op orde vooral voor ouderen, een belangrijke doelgroep.

De aanpak is gericht op het centrum van Vorden en heeft betrekking op alle centrumfuncties (winkels, horeca, dienstverlening, maatschappelijke functies en kunst en cultuur). Het gaat om een totale beleving van het centrum inclusief het gehele publieke domein met o.a. de verkeersveiligheid. De start bestond uit een gezamenlijke schouw en een beoordeling door de werkgroep zelf van het centrumgebied. Er zijn al enkele brainstormsessies georganiseerd. De hoofdvraag was steeds ‘Hoe houden we het centrum aantrekkelijk en veilig’? De sessies leverden veel suggesties op en de betrokkenheid is groot.

De werkgroep gaat hard aan de slag met alle uitkomsten die leiden tot een brede centrumvisie. Zo ontstaat een door de Vordenaren gedragen visie en past deze bij de zelf gekozen identiteit en ambities. De gemeente participeert mee zodat een goede samenwerking en afstemming ontstaat met de gemeentelijke organisatie. De visie bevat ook actiepunten en wordt in februari 2019 opgesteld. Het traject zal steeds getoetst worden op realiteit en haalbaarheid.

Voor de plannen is er gedurende deze collegeperiode jaarlijks 500.000 euro gereserveerd door de gemeente Bronckhorst bedoeld om de centra van de kernen Vorden, Hengelo, Steenderen en Zelhem te vitaliseren. De gemeente realiseert zich dat dergelijke plannen een collegeperiode overstijgen.


inwoners van Vorden tijdens een inloopmiddag 

Onze specialist(en)

Mathieu Vaessen

Ervaren adviseur met passie voor wijkeconomie en ondernemerschap

Tel. : 06 5392 9891
Email : m.vaessen@seinpost.com