Kijk op kansen

Seinpost is van alle markten thuis

‘Je moet het met z’n allen doen.’

 Natuurlijk staat Seinpost bekend om de advisering rondom winkels, dorpskernen en de invulling van gebouwen. Maar ook de ambulante, niet-plaatsgebonden handel is een onderdeel van het takenpakket. De markt-om-de-hoek (of ‘weekmarkt’) heeft eveneens visie en beleid nodig, en laat Seinpost daar nu ook net de juiste mensen voor rond hebben lopen. Adviseur Mathieu Vaessen vertelt trots over zijn laatste project: hoe de weekmarkt van Ede op de schop wordt genomen.

 “We behandelen de weekmarkt deels zoals we winkels ook benaderen. We werken met een stappenplan en een kopgroep: een groep mensen die voorziet in gevraagd en ongevraagd advies. In het geval van de weekmarkt zijn dat de marktkooplui, de marktmeester, winkeliers en bewoners. En met deze mensen doorlopen we een stappenplan dat specifiek is gericht op de markt zoals je deze wekelijks op de hoek van de straat of op het plein aantreft. Deze aanpak is heel concreet, en heel doelbewust van onderaf opgezet. Zo is én blijft het een traject van de mensen zelf.”

Van de gemeente Ede kreeg Seinpost de vraag om mee te denken over een kwaliteitsverbetering van het marktplein. Deze herinrichting moest zorgen voor meer sfeer, zodat ook op andere momenten dan dat de weekmarkt actief is het een plek is waar wat te beleven valt. Daarvoor zou de oppervlakte van de weekmarkt op zichzelf kleiner moeten worden. “We zijn toen met een stappenplan gestart”, licht Mathieu toe. “Een schouw, een ontwerpfase, een evaluatiefase en een uitvoerfase. Daarin lopen twee lijnen tegelijk op: hoe zouden we de markt gedeeltelijk kunnen verplaatsen? Hoeveel kramen zouden er eventueel kunnen verdwijnen? En op hetzelfde moment wordt er uit 3 potentiële ontwerpers gekozen voor 1 ontwerper, die vanaf de maand mei zijn plannen kan gaan verfijnen. Deze ontwerper wordt door de bevolking bepaald. Aan ons de taak om samen met de gemeente die twee processen tegelijk te laten opgaan, en het ene af te stemmen op het andere.”

Schouw, ontwerp, evaluatie, uitvoer

“We beginnen met de schouw. Die is heel breed: het is niet alleen een gezamenlijke inventarisatie van de huidige weekmarkt, maar we kijken ook welke koers de markt moet gaan varen in de toekomst. Welke aanbieders moeten we meenemen naar de volgende editie? Wat is essentieel? We analyseren het eisenpakket en de wensen van de huidige betrokken ondernemers, zowel van de weekmarkt zelf als de omliggende winkels en horecapanden (terrassen).

Dit alles laten we weten aan de ontwerpers in stap 2. ‘Jullie moeten in het nieuwe ontwerp rekening houden met zoveel vierkante meter aan essentiële marktoppervlakte.’ De ontwerpers kiezen dan een insteek die weer afhangt van onder andere de logistieke omstandigheden. Dat gaan we evalueren, en uiteindelijk voeren we de geschiktste plannen uit.” 

De rol van Seinpost in Ede

“Wij kijken in dit proces ook naar de relatie tussen de weekmarkt en de aangrenzende winkels. Zo zorgen supermarkten in het gebied van de weekmarkt voor een positieve combinatie van aanbod en faciliteiten. In Ede zijn de marktkooplui positief-kritisch over de aanpassingen. Winkeliers willen hun etalage goed zichtbaar houden, zodat dit weer een specifieke situatie vraagt van de marktkraamopstelling. En de eigenaren van de omliggende winkels staan er ook positief-kritisch in. Want kwaliteitsverandering van het plein helpt ook hún business. Bewoners zien graag een aantrekkelijk woongebied, de hele week door. Iedereen is bereid mee te denken, vooral ook omdat ze zich serieus voelen genomen. En dat is het belangrijkste, want de markt is en blijft een evenement van ménsen!”

 Bent u ook benieuwd naar de marktkennis van Seinpost? Mathieu Vaessen gaat graag met u in gesprek. Hij is te bereiken op 06 5392 9891 / 088 2100231 of m.vaessen@seinpost.com.

Onze specialist(en)

Mathieu Vaessen

Ervaren adviseur met passie voor wijkeconomie en ondernemerschap

Tel. : 06 5392 9891
Email : m.vaessen@seinpost.com