Kijk op kansen

Vijf valkuilen bij het oprichten van een BIZ

Sinds 2009 biedt de Nederlandse wet de mogelijkheid voor de oprichting van een bedrijveninvesteringszone (BIZ) in winkelgebieden en op bedrijventerreinen. Dit biedt de mogelijkheid voor ondernemers en vastgoedeigenaren om gezamenlijk en structureel te investeren in het verbeteren van de bedrijfsomgeving. De BIZ is een waardevol instrument waarmee de afgelopen jaren goede ervaringen zijn opgedaan door heel het land. Toch is het oprichten van een BIZ niet eenvoudig en zijn er bepaalde stappen nodig om tot een succesvolle BIZ te komen. Wij zetten enkele valkuilen bij de oprichting van de BIZ voor u op een rij.

Valkuil 1. Te ambitieuze plannen

Bij het opstellen van het BIZ-plan (activiteitenplan) is een visie op het gebied noodzakelijk. Hoe wil het winkelgebied of bedrijventerrein zich ontwikkelen? Waar wil men over 5 jaar staan? Die visie is het uitgangspunt voor het activiteitenplan. Het gevaar is dat de plannen te ambitieus worden, waardoor de stap voor ondernemers om mee te doen, te groot wordt. Begin klein met een aantal activiteiten waarvan iedereen de meerwaarde inziet. Dat kan bijvoorbeeld camerabeveiliging op een bedrijventerrein zijn, of promotie van het winkelgebied. Begin dus niet gelijk met een energieneutraal bedrijventerrein of gezamenlijke afvalinzameling in de winkelstraat. Na een succesvolle eerste project kunnen grotere vraagstukken worden opgepakt.

Valkuil 2. Het bestuur trekt de BIZ alleen

Het initiatief voor het oprichten van een BIZ wordt vaak genomen door het bestuur van de ondernemersvereniging of een vereniging van eigenaren. Dat bestuur is ook de basis voor een succesvolle oprichting. Een ondernemersvereniging zorgt voor een cultuur van samenwerking en onderlinge communicatie en dat is de sleutel tot succes. De BIZ is een instrument met veel regels. Die regels zijn nodig om het democratische gehalte te borgen. Maar: dit zorgt ook voor veel werk. Om het voor een bestuur behapbaar te houden, zeker in grotere centrumgebieden of bedrijventerreinen, moet je niet in je eentje de kar willen trekken. Ga op zoek naar straatambassadeurs of vorm een kopgroep met ondernemers of vastgoedeigenaren met wie je samen kunt optrekken. Daarmee verdeel je de werklast en vergroot je het bereik in het gebied. Want wie kan jou beter overtuigen van de waarde van de BIZ, dan je eigen buurondernemer?

Valkuil 3. ‘We hebben het toch besproken tijdens de ledenvergadering?’

De draagvlakeisen voor het oprichten van een BIZ zijn fors. Bij de formele stemming moet minimaal 50% van de ondernemers of vastgoedeigenaren stemmen. In de praktijk is het gebleken dat het halen van deze drempel niet eenvoudig is. Er zijn diverse initiatieven gesneuveld omdat onvoldoende mensen hun stem hebben uitgebracht. Bij de verkiezingen deze maand was de opkomst 81,9 procent. Van zulke opkomstpercentages kan de gemiddelde BIZ alleen maar dromen!  Op de Amsterdamse Albert Cuypmarkt heeft Seinpost meegeholpen om een BIZ op te richten.

 

Net zoals bij de verkiezingen begint ook dit traject met communicatie over je plannen. Het credo bij het oprichten van een BIZ is dan ook: Communiceer, communiceer, communiceer! Zelfs na oprichting van de BIZ is dit cruciaal. Waaraan wordt het geld besteed en welke successen worden ermee behaald?

Valkuil 4. ‘Ach, het staat in de nieuwsbrief, dat is voldoende.’

Een valkuil in de communicatie is dat te veel schriftelijk gebeurt. ‘We hebben toch een uitnodiging gemaild?’ ‘Het heeft toch in onze nieuwsbrief gestaan?’ Denk daarin niet te simpel. Ga vérder. Niets is zo effectief als een persoonlijk bezoek van een van de mede-ondernemers of vastgoedeigenaren om te vertellen over de plannen en de meerwaarde voor het gebied en de individuele ondernemer. Tegen één bezoek kunnen geen tien flyers op!

Valkuil 5. De gemeente? Oeps, vergeten

Als ondernemersvereniging ben je druk met het draagvlak onder de ondernemers, maar vergeet ook de communicatie met de gemeente niet. Uiteindelijk is het de gemeenteraad die de BIZ-verordening vaststelt en organiseert de gemeente ook de formele draagvlakmeting. Zorg daarom voor tijdige en goede communicatie met de gemeente, zowel ambtelijk als bestuurlijk.

Seinpost heeft door het hele land ervaring met het oprichten van een BIZ. Is een BIZ iets voor uw winkelstraat of bedrijventerrein? Wij komen graag langs om onze ervaringen te delen en samen met u te werken naar een succesvolle BIZ!

Adviseur Brechtje Schildkamp vertelt graag meer over de BIZ. Ze is te bereiken via b.schildkamp@seinpost.com of 06 1037 2979/ 088 2100 224.

Lees ook: Wat is een BIZ

Onze specialist(en)

Brechtje Schildkamp

Communicatief vaardige adviseur die altijd gaat voor het optimale resultaat

Tel. : 06 1037 2979
Email : b.schildkamp@seinpost.com